Các chứng từ cần thiết để nhập khẩu chính ngạch hàng hóa Trung Quốc

Để khai báo hải quan hàng nhập chính ngạch từ TRung Quốc , khách hàng cân chuận bị kỹ các chưng từ sau  đây để khai báo dê dàng 

Bộ hồ sơ chứng từ bao gồm:
  1. Hợp đồng mua bán quốc tế (sale contract)
  2. Hóa đơn thương mại (inovice)
  3. Phiếu đóng gói (packing list )
  4. Tờ khai hải quan nhập khẩu.
  5. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
  6. Form E (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) nếu có
  7. Giấy phép nhập khẩu ( nếu có )
  8. Hóa đơn vận chuyển.

530771e31f12ff4ca603da56b4b2da433a1d635213c0f04eb6bd56e30fac